Archeologie

Archeologie je věda zkoumající hmotné předměty z minulosti. Má několik podoborů. Patří sem například archeologie pravěká, středověká či archeologie klasická. Archeologie zkoumá artefakty a ekofakty. Artefakty jsou předměty, které vznikly lidskou činností. Může se jednat o nádoby, zbraně, ozdoby nebo třeba domy či hroby. Ekofakty jsou předměty, které vznikly lidskou činností, ale zcela nezáměrně, tedy jako vedlejší produkt. Patří sem jak uhlíky z ohniště, tak i změna stavby lidského těla či změna podoby hospodářských zvířat. Současná podoba archeologie vznikla mezi 18.-19.stoletím.

Naleziště na Kypru 

Každý archeolog ke své práci potřebuje mnoho různých pomůcek. Jsou to například rukavice, sáčky, štětečky, lžíce, špachtle nebo také detektory kovů. Jeho práce pak pokračuje v laboratořích a kanceláři. Nejstarší nalezenou keramickou soškou na světě je Věstonická Venuše. Tato malá soška pochází z doby paleolitu 29 000 let před.n.l. Tato soška byla nalezena v roce 1925 u Dolních Věstonic. Trilobiti žili v období prvohor asi před 550 milióny lety. Také v Čechách jsou velká naleziště těchto zkamenělin mořských živočichů. 

Ruiny

Jedním z největších archeologických nalezišť na světě je Terakotová armáda. Jedná se o mauzoleum čínského císaře z dynastie Čchin. Hrobku tohoto císaře střeží okolo 7 tisíc terakotových válečníků ozbrojených luky, šípy,samostříly. Jsou tu i kočáry tažené koňmi. Toto mauzoleum bylo nalezeno náhodou, při kopání studně, v roce 1974. Archeologové zde nacházejí stále další nálezy. K samotné hrobce císaře se však neodvažují. Odborníci se domnívají, že je jeho spánek chráněn překážkami, jako jsou různá propadliště, střílecí mechanismy či rtuť. K nejprobádanějším vykopávkám patří Pompeje. Toto město bylo zničeno výbuchem sopky Vesuv, roku 79. Archeologové zde objevili okolo 1500 těl lidí, kteří padli za oběť výbuchu sopky.