Zemní práce Praha vyžadují dodržování bezpečnosti práce

Na co je třeba upozornit firmu při provádění zemních prací

Nebezpečné podloží – při výstavbě rodinných domů, při hloubení základů a úpravě terénu parcely je třeba znát jakost zemního podloží. Jde o to, jaký postup se při těchto pracích bude volit. Může jít o jílovou zeminu, skrývku či navážku, ornici, ale i nebezpečné, tzv. tekuté písky. Ty vyžadují speciální postupy a prostředky, hrozí při nich sesuvy půdy a nebezpečí zavalení techniky i osob.

bagr na navážce

Jímky, septiky a spodní voda – firmu, která provádí hloubení pod úrovní spodních vod a technologického zázemí, jako jsou odpady, septiky, čističky, kanalizační potrubí a další, budou tyto skutečnosti zajímat. Měly by být zakresleny v geodetických plánech.

Inženýrské sítě – rozvody vody, elektřiny a zemního plynu bývají zvláště u starších objektů špatně značené, někde dokonce neexistuje žádná dokumentace, za socialismu se řada staveb také realizovala neodborně a svépomocí, kutilové hloubili výkopy pro rozvody elektřiny např. do zahradních altánů a kůlen. Na jakékoli podezření takových rozvodů inženýrských sítí raději upozorňujte včas.

Bahenní plyny – v některých lokalitách, jako je např. Soběslavsko, může docházet k uvolňování bahenních plynů, jsou to místa bývalých či současných rašelinišť. Poblíž bývalých uhelných slojí či rudných dolů (Příbramsko, Karvinsko) se zas může vyskytovat jedovatý a výbušný metan.

rypadlo na stavbě

Práce v blízkosti nosných pilířů a stěn budov – pokud potřebujete hloubit základy např. pro terasu, zastřešenou pergolu, přístavky, garáž apod., projekt bude vyžadovat vyjádření statika, aby nedošlo k narušení nosnosti stávajících pilířů a stěn budov.

Hloubení základů pro bazén či vířivku – umístění bazénu konzultujte s odborníky zemní práce Praha http://servisvirivychvan.cz/sluzby/vykopove-prace/, abyste si ujasnili, kde bude umístěno technické zázemí (filtrace, tepelné čerpadlo apod.), kde bude výpust pro odvod vody, kudy povede rozvod elektřiny atd.