Nejčastější důvody pro zamítnutí úvěru

Zamítla vám banka žádost o úvěr, ve který jste tolik doufali? Nepropadejte zoufalství, podobných příběhů je celá řada. Někdy může za zamítnutý úvěr v podstatě banalita, která se snadno napraví a žadatel o půjčku může zažádat znovu. Najdou se ale i větší prohřešky, u kterých má žadatel dost vysokou pravděpodobnost, že úvěr v žádné bankovní instituci zkrátka nedostane. Přitom diskvalifikačním faktorem může být celá řada, jako je pracovní smlouva nebo negativní záznam v registru dlužníků. Dá se tedy vůbec něco udělat pro to, abychom neodešli z banky s nepořízenou? Dostanu hypotéku https://www.fahd.cz/jak-na-hypoteku/ nebo spotřebitelský úvěr?

úroková sazba

Novela zákona o spotřebitelském úvěru

V současné době je na trhu přebytek likvidity a to znamená jen jediné. Banky se neustále předhánějí, která přijde s lepší nabídkou, a doslova bojují o každého nového klienta. Ovšem je potřeba zmínit i složitou legislativu, která je v tomto ohledu tak trochu proti nim. ČNB nařizuje všem bankovním subjektům, aby žadatele náležitě prověřili, ještě předtím než schválí jejich žádost o úvěr. Důležitou roli zde hraje tzv. bonita žadatele, kdy banky pomocí zadaných kritérií dokáží vyhodnotit, zda daný žadatel dokáže úvěr splácet. V případě, kdy by bankovní subjekt tento krok neprovedl, mohlo by to mít nedozírné následky. Za zamítnutím úvěru tak ve většině případů nestojí neochota bank, ale složitá legislativa, která chrání nejenom banku, ale i samotného žadatele.

podpis smouvy

Pracovní smlouva

Pracovní smlouva je pro banku jakousi pojistkou. Pokud má žadatel stabilní zaměstnání na dobu neurčitou, má největší šanci na kladné vyřízení úvěru. V případě, kdy není žadatel schopen doložit výši svých měsíčních příjmů, jsou nepravidelné nebo ve formě dávek státní sociální podpory, na úvěr téměř nemá šanci dosáhnout. Pro banku v takovém případě představuje příliš vysoké riziko!