Existuje v takovém případě nějaká účinná pomoc?

Ano, a tato pomoc se jmenuje profesionální psychoterapeutické poradenství. Adresátem tohoto poradenství jsou lidé, kteří se dostali do nějakého těžkého životního období a nyní potřebují v této situaci naléhavě pomoci. Pomoc mohou očekávat lidé, kteří jsou vystaveni manipulacím nebo tlaku svého okolí, a hledají cestu, jak se účinně bránit. Nebo potřebují posílit svou sebedůvěru a sebevědomí, posílit svou motivaci, obnovit ztracenou chuť k životu, posílit vůli, nebo chtějí odstranit pocity životní prázdnoty, svou osamělost, strach nebo i vinu. Všichni můžeme mít problémy, ke kterým patří stres, ztráta blízké osoby, různé nemoci, můžeme trpět nespavostí, neklidem, mít pocity úzkosti a cítit se přepracování. Co vlastně pojem psychoterapeutické poradenství praha obnáší?

pilulky zde nepomůžou

Odborná literatura uvádí, že se jedná o terapii, která se zabývá léčením duševních onemocnění psychologickými prostředky. K těm patří například rozhovor, mimika, slova, gesta. Je to porozumění nepříznivé situace, hledání možností řešení. Tyto terapeutické přístupy můžeme také vysvětlit, že se jedná o určité způsoby jednání s lidmi, které je nejen odborné, ale také i cílené. Přitom jsou tyto způsoby zaměřené na úplné odstranění, nebo alespoň částečné zmírnění nežádoucích potíží. Zaměření je také na zjištění a posléze odstranění jejich příčin. Dá se říct, že úkolem je tady pro člověka prospěšná změna.

syndrom vyhoření

I když se psychoterapeutické poradenství a následná léčba ve své podstatě zabývají hlavně psychickými symptomy, existují zde také možnosti, aby bylo uvedené poradenství aplikované i na tělesné bolesti. Nabízená pomoc je samozřejmě nejen diskrétní, ale také i anonymní. Celý proces profesionálního psychoterapeutického poradenství je spojen s mlčenlivostí. Součástí uvedené pomoci může být poskytnuto a to na přání klienta i poradenství, které je kompletní a navíc se podílí jako silná podpora na rozvoji jeho osobnosti.