Na motorce ve skupině

Jízda ve větší skupině má svoje kouzlo, podívejme se na pravidla bezpečnosti, která bychom měli dodržovat.

Před jízdou

Ještě před startem je důležité ujasnit si cíl cesty a místa, na kterých budou zastávky. Účastníci se vzájemně informovují o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na rychlost a plynulost jízdy, třeba o technické závadě na motorce nebo nedostatku paliva. Je vhodné domluvit si základní signály pro dorozumívání, když někdo potřebuje zastavit, natankovat nebo upozornit na překážku či jiné nebezpečí na vozovce.
motorky hory

Během jízdy

První jezdec by měl podrobně znát trasu a mít alespoň základní informace o dopravní situaci. Udává tempo, bere přitom ohled na ostatní účastníky. Ostatní jej respektují a nepředjíždějí. Zodpovídá za správné rozhodnutí o předjíždění, vyžaduje-li to dopravní situace, rozhodne operativně o změně plánované trasy.

Poslední jezdec sleduje formaci před sebou, dojde-li u někoho z účastníků k defektu nebo technické závadě, pomáhá ji odstranit a informuje o situaci vedoucího jezdce.

Účastníci kolony se řídí pokyny vedoucího a posledního jezdce, samozřejmě dodržují pravidla silničního provozu. Rychlost jízdy je orientačně domluvena předem, vždy je bezpečnější zvolnit než nutit méně zkušeného motorkáře, aby nás doháněl příliš rychlou a riskantní jízdou.

Velmi důležité je dodržovat bezpečné rozestupy. Platí pravidlo řazení motocyklů na střídačku, jezdci tak mají větší přehled o dopravní situaci a více prostoru pro případné brzdění nebo manévrování.
motorky skupina

Zastavení

Při zastavení, např. na semaforu, se jezdci postupně řadí do dvojstupu, jsou připraveni reagovat na signál k odjezdu. Dojde-li k roztržení formace, jízda se zpomalí do té doby, než se všichni zařadí na svá místa.

Místo pro zastavení je zpravidla předem dohodnuté, odbočení včas signalizuje vedoucí jezdec.