Dopravní nehoda se zraněním

Pokud se stanete účastníky nebo stačí i jen svědky dopravní nehody, tak v první řadě dbejte o svoji vlastní bezpečnost, ale zároveň urychleně zjistěte, zdali nedošlo ke zranění osob. Pokud ano, ihned volejte záchrannou službu, nejlépe 155 nebo 112. Dispečink bude nadále s vámi, až do příjezdu Záchranné služby, pokud to bude nezbytně nutné. Řídit se jejich pokyny bude rozhodně to nejlepší, jelikož můžete dotyčnému i zachránit život.

nehoda

Co dál?

V takové chvíli nikdo nemyslí na to, co bude dál, vždyť jde o lidský život. Nicméně pokud vy samotní jste nehodu nezavinili a došlo při ní k vašemu zranění, máte rozhodně nárok na odškodnění po dopravní nehodě, které vám v plné výši náleží a to rozhodně není jen za rozbité motorové vozidlo. V tom se odráží náklady na léčbu, náhrada ztráty na výdělku, bolestné – to je takzvaná náhrada za vytrpění bolesti. Trvalé následky jsou daleko horší, ty se nedají vrátit zpět svoji funkčností, tudíž se musí správně ohodnotit, nejčastěji se hovoří o náhradě za ztížení společenského uplatnění. Je zcela přirozené, že se obrátíte na pojišťovnu viníka, pokud ovšem je řádně pojištěný. Pokud ne, je možnost se obrátit na Českou kancelář pojistitelů, která je tvořena všemi pojišťovnami s licencí na právě povinné ručení. Ta by měla poskytnout plnění z garančního fondu.

dopravní nehoda

Vyplatí se ještě jedna možnost

Po nehodě, kde bylo prokazatelné zranění, je nutné dodržovat lékařské nařízení, což člověka vyřadí z běžného způsobu života a vůbec fungování ve společnosti. Je pravdou, že pojišťovny mají možnost vyplatit plnou náhradu škody, ale ne vždy se tomu tak děje. Je dobré se obrátit na poradny, které mají zkušenosti v této oblasti a svůj případ s nimi zkonzultovat. Možná budete překvapeni, o co jste dalšího přišli. Pokud neuplynuly ještě 4 roky od úrazu, nic není ztraceno, stále máte nárok na odškodnění v plné výši, která vám náleží. Proto je dobré se o vaši situaci zmínit odborníkům, kteří chrání zájmy poškozených osob, ale zároveň pozůstalých rodin, na které se toto také vztahuje.